Uw zoekresultaten

Beheer

Het in eigendom hebben van onroerend goed zorgt voor vele verantwoordelijkheden om de bruikbaarheid en waarde ervan te behouden. Wij nemen deze verantwoordelijkheden graag over en kunnen als beheerder onder meer het volgende voor u betekenen

Techniek

 • toezicht uitoefenen op de naleving van de bepalingen in de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt
 • inspecteren van het onroerend goed en klachten met betrekking tot bijv. de Vereniging van Eigenaars (VvE) melden bij de VvE beheerder
 • aanspreekpunt voor huurders en het behandelen van meldingen betrekking tot technische onvolkomenheden
 • 24/7 bereikbaarheid voor het melden en afhandelen van calamiteiten
 • begeleiden van en/of opdracht verstrekken voor:
  • dagelijks onderhoud
  • groot onderhoud en renovaties (o.a. schilderwerk, dak, MV/CV, lift, intercom, verlichting, entrees, groen- en parkeervoorzieningen)
 • behandelen van schades/verzekeringswerk in navolging op lekkages, brand, inbraak en vernieling
 • uitvoeren van inspecties en adviseren ten aanzien van het benodigde onderhoud en opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP)
 • advisering en begeleiding ten aanzien van de verplichte keuringen, inspecties en taxaties
 • realiseren van besparingen
 • leegstandsbeheer

Financieel/Administratief

 • controleren en betaalbaar stellen van facturen
 • ontvangen en verwerken maandelijkse (VvE) bijdragen en huurpenningen
 • vertegenwoordigen van de eigenaar in de VvE
 • opstellen jaarstukken
 • verstrekken van managementinformatie
 • verzorgen verzekeringen en contracten G/W/E/TV/telecom
 • aanleggen en bijhouden van administratie en archief

Verhuur

Zoekt u een nieuwe huurder voor uw vastgoed? Wij verzorgen voor u:

 • opname woning
 • bepalen huursom en eventuele servicekosten
 • promoten beschikbare woning
 • informeren potentiële huurders en verhuurder
 • inrichten van kijk- en modelwoningen
 • houden van bezichtigingen
 • controleren van ID en inkomensgegevens van kandidaat huurder
 • opstellen huurovereenkomsten, innen en beheren borg en huurpenningen
 • inspecteren/opleveren woning, sleuteloverdracht alsmede het (doen) verhalen van geconstateerde beschadigingen en vermissingen op huurders

Projecten

 • Een project kan veel omvatten; zo ook de werkzaamheden die Prevoo Vastgoed voor u kan verrichten. Bijgaand enkele voorbeelden van werkzaamheden welke op projectbasis zijn uitgevoerd:
  • verzorgen en begeleiden renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van offerte tot oplevering of een deel daarvan
  • verzorgen en begeleiden van de aankoop van (verhuurd)onroerend goed

Beleggen

Bent u op zoek naar een beleggingsobject maar heeft u specifieke wensen en/of eisen? Maak ze bekend en wij gaan gericht voor u op zoek. Zo kunnen er (al dan niet verhuurde) woningen worden aangeboden welke niet via de reguliere particuliere markt verkrijgbaar zijn.

Vergelijk aanbiedingen