Uw zoekresultaten

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Prevoo Vastgoed omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Prevoo Vastgoed vastgelegd?

U verhuurt een object
Wanneer u Prevoo Vastgoed inschakelt bij verhuur van uw object dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te huur staat of heeft gestaan
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling en kadastrale gegevens
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
– overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een object
Wanneer u ons inschakelt bij het huren van een object of een bezichtiging doet bij een object of zich inschrijft als zoekende dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt Prevoo Vastgoed deze gegevens voor?

U verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons kantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor het opstellen van formele documenten; huurovereenkomst, Opdracht tot dienstverlening (OTD) of werkopdrachten/offerteaanvragen
– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda of Pararius, op de website van ons kantoor
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons kantoor de dienstverlening kan verbeteren
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een object
Wanneer u ons inschakelt bij de aankoop of (ver)huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor het opstellen van formele documenten; huurovereenkomst, Opdracht tot dienstverlening (OTD) of garantstellingsformulier
– om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

U huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons kantoor. 
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de huurovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor het opstellen van formele documenten; zoals een huurovereenkomst, Opdracht tot dienstverlening (OTD), werkopdrachten/offerteaanvragen of garantstellingsformulier
– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

Beveiliging en bewaartermijn
Ons kantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Vergelijk aanbiedingen